ZONTERAPI / MOXA / ÖRONAKUPUNKTUR

ZONTERAPI

Ofrivillig barnlöshet, huvudvärk och migrän, oro, magbesvär, stress eller allergiska besvär är några av många åkommor som zonterapi kan hjälpa dig med. Visst vore det skönt att slippa få ett migränanfall precis innan släkten kommer på middag eller att kunna springa ut på en äng fylld med blommor en solig sommardag utan att få en allergisk reaktion.

Eftersom varje människa är en unik individ blir också behandlingen individuellt och unikt anpassad. Behandlingen kan användas av människor i alla åldrar som vill bevara sin hälsa och höja sin livskvalitet.

Vi arbetar med TCM's (Traditionell kinesisk medicin) synsätt på människan när vi arbetar med zonterapi. Det vill säga att vi kartlägger dina besvär utefter fem-elementsteorin, vatten, trä, eld, jord och metall. Inom kinesisk medicin ser vi dina symtom som ledtrådar till att hitta svaret på var grundorsaken sitter och med hjälp av en grundligt gjord sjukdomshistoria kan vi sedan anpassa behandlingen efter dig och dina specifika problem. 

Behandlingen går på ett djupare plan och behandlar således inte enbart symtomet, tanken är att du ska bli fri från dina besvär för gott och inte bara dölja symtomen. Vi ser inte bara kroppen som fysisk utan arbetar också med punkter för att komma åt själen och vårt psyke. Allt hänger ihop och det ena utesluter inte det andra.  

Zonterapi / Reflexologi grundar sig i att det finns zoner/reflexpunkter på fötterna som står i förbindelse med varje del av kroppen. Enkelt förklarat kan man säga att om det finns överbelastning eller obalans i en kroppsdel kan det visa sig i reflexzonen som smärta. De områden som gör ont masseras med små cirkelrörelser tills smärtan upphör. Nervretningarna från zon till kroppsdel löser blockeringar, ökar cirkulationen och aktiverar kroppens egen självläkningsförmåga.

I Norden kallas behandlingen för zonterapi men i övriga delar av världen för reflexologi.


HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVER JAG?

Det är omöjligt att säga. Vissa märker skillnad efter enstaka behandlingar, en annan behöver 10 och ytterligare en 20-30, så det är helt individuellt. En fingervisning är att ju längre du haft problemet ju fler behandlingar behövs. Till en början rekommenderar vi 3 behandlingar med en veckas mellanrum för att väcka kroppens självläkningsförmåga, därefter är det individuellt hur ofta och hur många behandlingar som behövs.


MOXA

Vi använder oss också utav moxa under vissa behandlingar. Moxa är en torkad ört som är baserat på medicinalväxten Artemisia vulgaris. Det är bladen från Kinesisk torkad gråbo som i torkad form är som ull. Moxan rullas till stavar eller koner som man sedan tänder på och låter glöda. Moxans förmåga är att brinna långsamt och bevara sin värme. Man för sedan staven över akupunkturpunkter och värme trängs då djupt in och stannar kvar. När gråbon tränger in i kroppen, antingen genom att man värmer den mot huden eller genom inandning, sker en läkande effekt. Värmen kan kännas i kroppen flera timmar efter behandlingen.

ÖRONAKUPUNKTUR

I traditionell kinesisk medicin så ses örat som ett eget microsystem där örats punkter och zoner är kopplade till olika organ i kroppen. Öronakupunktur är en behandlingsform där punkter i örat stimuleras med små nålar eller med fröplåster för att påverka kroppens funktioner. Behandlingsformen kan användas förebyggande men också vid en rad olika typer av sjukdomstillstånd och problem. Exempelvis ischias, migrän, sömnbesvär, alla typ av beroende, ryggont och stress. 

Vi sätter både Nada-akupunktur och s.k "vanlig" öronakupunktur. Inom Nada är det alltid samma 5 punkter som används och är speciellt utformad mot beroendeproblematik, sömnbesvär, oro och stress. Medan den "vanliga" öronakupunkturen behandlar vi övriga besvär du har just nu likt ischias, ryggont, allergi, hormonella problem eller vad det nu kan vara. 

Nada bokar man för bästa resultat i en serie om ca 5-10 besök där varje besök tar 40 minuter. Vi erbjuder rabatterade priser vid köp av 5 besök åt gången. Vanligt är att första veckan kommer man på två besök och vecka 2-4 ett besök i veckan sedan utvärderar vi tillsammans hur du mår.

"Vanlig" öronakupunktur är svårt att säga hur ofta du behöver gå då det kan ha många variabler. Vissa blir bra direkt och andra på lite längre sikt. Du bokar ett förstabesök så går vi igenom just din situation.